karbon
 
boll
 
odon
 
blad
 
vatten
 
brev
 
 
 
 
 
om jenny walker